Kênh tin tức THPT

Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/5/2024) - Sở giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2110/UBND-VX ngày 24/6/2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng Thứ Hai hàng tuần. Sáng Thứ 2 ngày 13/5/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với câu chuyện: “Ba chiều trách nhiệm”, người thực hiện: đồng chí Phạm Duy Phương, chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng . Một vài hình ảnh trong buổi sinh hoạt

Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/5/2024) - Sở giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2110/UBND-VX ngày 24/6/2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng Thứ Hai hàng tuần. Sáng Thứ 2 ngày 13/5/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với câu chuyện: Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ - câu chuyện “Chú ngã có đau không?”, người thực hiện: đồng chí Đậu Thị Ngọc Mai - Chuyên viên Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục. Một vài hình ảnh trong buổi sinh hoạt

Trang