Chi bộ

Chuyên đề năm 2023 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại TP. HCM
Hoạt động về nguồn của Chi bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 2023
Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới 8/5 “Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống”
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025
Triển khai giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”
Những bước tiến mới về nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và video clip đạt giải trong Cuộc thi clip ngắn“Công dân thành phố” năm 2022
Triển khai "Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Phát hành tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trang