Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ XVI năm học 2023-2024