SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - TỔ LỊCH SỬ

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

TỔ LỊCH SỬ

I. Mục tiêu sinh hoạt chuyên môn:

- Thực hiện kế hoạch thường niên về tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về thực hiện đổi mới phương pháp trong giảng dạy Lịch sử theo chương trình THPT 2018.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện đổi mới phương pháp trong giảng dạy.

II. Kế hoạch thực hiện:

GV thực hiện: Toàn bộ giáo viên tổ Lịch sử theo phân công của tổ trưởng chuyên môn.

GV đứng lớp: Cô Dương Thị Thanh Nga.

Thời gian: Tiết 1, Lớp 11TH1, ngày 01/04/2024.

Thành phần tham dự:

- Cô Trương Thị Lệ Hà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

- Giáo viên tổ Lịch sử.

 

Tiết dạy được thực hiện qua phương pháp dạy học dự án, học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức thực hiện các sản phẩm dự án được giao.

Kết hợp kĩ thuật ổ bi, kĩ thuật mảnh ghép.

Giáo viên tổ chức các hoạt động, học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức.

Tiết sinh hoạt chuyên môn đã thực hiện tốt các phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

Cô Trương Thị Lệ Hà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường - đánh giá buổi sinh hoạt chuyên môn tổ Lịch sử.

Các tin khác: