Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Tổ Pháp Trung Nhật

Theo phân phối chương trình năm học 2023-2024 và kế hoạch của tổ chuyên môn, ngày 22/03/2024 tổ Pháp-Trung-Nhật đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với tiết dạy minh hoạ của cô Nguyễn Trần Như Thuỷ tại lớp 10SN với bài học « Composition de la cuisine vietnamienne ».

Buổi học đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động đa dạng : trò chơi khởi động, tìm hiểu từ vựng ẩm thực, các đặc điểm của ẩm thực Việt Nam, các quy tắc ăn uống của các nước thông qua các tiểu phẩm của các nhóm...

Sau đây là một số hình ảnh tiết học :

Các tin khác: