Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - tổ Sinh học

Thứ sáu, 01/12/2023

Theo kế hoạch năm học 2023-2024, ngày 01/12/2023 cô Đỗ Ngọc Mai Khanh tổ Sinh học đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên bài học với chủ đề: "Công nghệ tế bào"  theo phương pháp kỹ thuật phòng tranh ở lớp 10TH1. Trong chủ đề này, học sinh sẽ được phân thành các nhóm để tạo nên sản phẩm, sau đó sẽ thuyết minh sản phẩm của nhóm mình với các nhóm khác để cả lớp tiếp thu được kiến thức bài học. Sau đây là một số hình ảnh của buổi học:

Tác giả: C.Nhung - C. Giang - T.Bình

Các tin khác: