Thông báo số 2 Về lịch nhận Phiếu báo danh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 (dành cho hs Tỉnh/Thành ngoài TP.HCM)