Tiếng Pháp - Báo cáo chuyên đề

Vào ngày 10 tháng 02 năm 2024, tổ tiếng Pháp đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Đổi mới kiểm tra đánh giá " với phần báo cáo của cô Vũ Hoàng Yến Nhi, cô Nguyễn Trần Như Thuỷ và sự hiện diện của thầy cô đang giảng dạy bộ môn tiếng Pháp từ trường Trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo :

Các tin khác: