Chuyên đề “Phát triển định hướng Khoa học máy tính hiệu quả cho học sinh Trung học và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi”

Thứ bảy, 11/05/2024

Ngày 15/8/2023 thầy Vũ Tấn Hưng, giáo viên Tin học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã báo cáo chuyên đề “Phát triển định hướng Khoa học máy tính hiệu quả cho học sinh Trung học và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi”. Tham dự buổi báo cáo có chuyên viên môn Tin học - phòng Giáo dục trung học, Thầy Cô là tổ trưởng chuyên môn các trường THPT và giáo viên cốt cán môn Tin học của các phòng giáo dục. Nội dung báo cáo trình bày về nội dung chuyên đề chuyên sâu môn Tin học của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thảo luận về cách tiếp cận, hướng giải quyết các bài toán trong các đề thi HSGTP cấp THCS và THPT từ đó đề xuất một số chuyên đề bồi dưỡng HSG tin học cấp THCS và THPT.

Các tin khác: