Tiết dạy minh họa “Kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn và các lớp ảnh”

Thứ bảy, 11/05/2024

Ngày 4/4/2024 thầy Vũ Tấn Hưng, giáo viên tổ Tin học đã thực hiện tiết dạy minh họa  tại lớp 10A3, nội dung: “Kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn và các lớp ảnh”. Trong bài dạy thầy đã áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực: vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi. Tiết dạy cũng đã được triển khai một số công cụ, ứng dụng hỗ trợ dạy học như: https://classroomscreen.com/, https://quizizz.com/, https://www.blooket.com/

Các tin khác: