Tổ Anh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Mỹ Lan

Tổ trưởng

2

Lê Minh Châu

Tổ phó

3

Đoàn Thị Cát Phi

Giáo viên

4

Đặng Đỗ Hoàng Lan

Giáo viên

5

Phạm Thị Mỹ Dung

Giáo viên

6

Lê Thị Hương Giang

Giáo viên

7

La Huỳnh Uyên Chi

Giáo viên

8

Bùi Minh Châu

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Vân Trang

Giáo viên

10

Trần Thụy Uyên Uyên

Giáo viên

11

Trần Thụy Thùy Trinh

Giáo viên

12

Nguyễn Thúy Liên

Giáo viên

13

Lý Trương Thanh Tâm

Giáo viên

14

Bùi Thị Ngọc Huyền

Giáo viên

Giáo viên tổ tích cực tham gia các phong trào của trường, tổ chức chương trình ngoại khóa thú vị thu hút đông đảo học sinh tham gia mỗi năm.
Tổ đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, đào tạo học sinh giỏi thành phố, học sinh giỏi quốc gia.
Nhiều năm liền là tổ tiên tiến xuất sắc.

Các tin khác:

Trang