Tổ Ngữ văn

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Triệu Thị Huệ

Tổ trưởng

2

Phạm Thị Thanh  Nga

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Ái Vân

Tổ phó

4

Trần Nghi Dung

Giáo viên

5

Nguyễn Tấn Phúc

Giáo viên

6

Trần Thị Liễu

Giáo viên

7

Trần Thị Ngọc Phượng

Giáo viên

8

Nguyễn  Thanh Hà

Giáo viên

9

Phan Thị Mai Ly

Giáo viên

10

Bùi Thị Thu Hằng

Giáo viên

11

Trần Thị Kim Hạnh

Giáo viên

12

Kiều Mỹ Lan

Giáo viên

13

Lê Thị Phương Thùy

Giáo viên

14

Trần Hoài Thanh

Giáo viên

15

Nguyễn Thành Luân

Giáo viên

16

Võ Thị Thu Hà

Giáo viên

Các tin khác:

Trang