Tổ Kỹ thuật

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 STT

 HỌ TÊN

 CHỨC VỤ

 1

 Phạm Ngọc Hưng

 Tổ trưởng

 2

 Đào Thanh Tòng

 Giáo viên

 3

 Lê Văn Thanh

 Giáo viên

 4

 Nguyễn Thanh Hải

 Giáo viên

 5

 Vũ Thị Ngọc Bích

 Giáo viên

Các tin khác:

Trang