Tổ Tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đỗ Phước Vận

Tổ trưởng

2

Ngô Đức Minh

Tổ phó

3

Phạm Vân Anh Tuấn

Giáo viên

4

Đỗ Quốc Anh Triết

Giáo viên

5

Vũ Tấn Hưng

Giáo viên

6

Nguyễn Ngọc Vinh

Giáo viên

7

Nguyễn Đức Lợi

Giáo viên

 

 

Các tin khác:

Trang